ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม ตอบปัญหาการสร้างแบรนด์ ธุรกิจ - FAQ iHerb Lab
FAQ - ft - img

iHerb Lab FAQ ? ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม ถาม-ตอบ ปัญหาที่เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ และผลิตอาหารเสริม เปิด OEM สร้างแบรนด์มาตรฐานและการรับรองจาก อย. , GMP , ฮาลาล มาตรฐานสารสกัดนำเข้าจากนานาประเทศทั่วโลก สูตรผลิตอาหารเสริมระดับพรีเมี่ยม

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม

ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม

FAQ_img_01
เริ่มแรกทางลูกค้าควรเตรียมตัวลองศึกษารายละเอียดเบื้องต้นก่อนว่าอยากมีผลิตภัณฑ์อะไร เช่น

1. ประเภทสินค้า เช่น อาหารเสริม, วิตามิน, ครีม, เครื่องสำอาง เป็นต้น
2. สรรพคุณ คุณประโยชน์ หน้าที่ของผลิตภัณฑ์
3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ เป็นเม็ด แคปซูล ผง หรือครีม หรือ รูปแบบอื่นๆ
4. ตัวอย่างสินค้าใกล้เคียง
5. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นกระปุกแก้ว พลาสติก กล่องกระดาษ ถุง หรือซอง

ซึ่งรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เป็นเหมือนการเตรียมตัวก้าวแรกก่อนการเข้ามาใช้บริการ OEM/ODM กับเรา เมื่อมีรายละเอียดที่ชัดเจนทางเราก็สามารถให้บริการอื่นๆ เพิ่มเติมได้อย่างถูกต้องและตรงความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น การเลือกวัตถุดิบสารสกัดที่เหมาะสมการพัฒนาสูตรให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น และแตกต่างการออกแบบและคัดสรรบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ข้อกำหนดและกฎหมายในการควบคุมและรับรององค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการแนะนำช่องทางและแนวโน้มการตลาดที่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและขายได้จริง

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

FAQ_img_02

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นโดยประมาณ ดังนี้

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการเปิดผลิตอาหารเสริม ODM/OEM

* ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องการลงทะเบียน จะมีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ซึ่งเป็นค่ามัดจำ โดยจะได้รับคืนหลังจากการทำสัญญาจ้างผลิต
* ราคาดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดเป็นราคาโดยประมาณ ราคาสรุปอาจเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆ เช่น สูตร วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ จำนวนการผลิต เป็นต้น

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

FAQ_img_03การผลิตแต่ละชนิด

OEM ย่อมาจาก  Origianl Equipment  Manufacturer

หมายถึง  การรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยใช้การผลิตของเรารวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วย มักจะเป็นโรงงานเปิดใหม่ ๆ หรือโรงงานที่ไม่เน้นการสร้างแบรนด์ของตนเอง และโรงงานที่ไม่มีความชำนาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ODM ย่อ มาจาก Original Design Manufacturer

หมายถึงการผลิตของโรงงานที่มีรูปแบบการพัฒนาดีไซน์ รูปแบบสินค้าได้เอง และเอาสินค้าเหล่านั้นไปเสนอขายให้ลูกค้าอีกทีหนึ่ง มักจะเป็นโรงงานที่พัฒนามาจาก OEM ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ด้วยดีไซน์ ซึ่งดีไซน์เหล่านี้จะเป็น Exclusive หรือ non exclusive ก็ได้

OBM ย่อมาจากคำว่า Original Brand Manufacturer

หมายถึงการผลิตที่มีการสร้างแบรนด์ของตัวเอง เป็นโรงงานที่พัฒนาได้เต็มที่แล้ว ถ้าจะซื้อสินค้า ก็ต้องซื้อภายใต้แบรนด์ของโรงงานเท่านั้

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

FAQ_img_04_จำนวนในการสั่งผลิตขั้นต่ำแต่ละประเภท

รับสั่งผลิตขั้นต่ำ

ด้วยนโยบายของเราที่ต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือผู้เริ่มต้น ธุรกิจ เราจึงบริการรับสั่งผลิตขั้นต่ำกว่าโรงงานอื่นๆ ทั้งในด้านราคาและจำนวน ซึ่งเรารับผลิตแต่ละชนิด ดังนี้

แสดงจำนวนเป็นตัวเลขในการผลิตอาหารเสริมขั้นต่ำของแต่ละชนิด

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

FAQ_img_05

ระยะเวลาขั้นตอนการผลิต

แสดงขั้นตอนต่างๆ และระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผลิตอาหารเสริม

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

FAQ_img_06

มีวัตถุดิบอยู่แล้ว ?

ใน กรณีนี้แม้ว่าลูกค้าจะมีเอกสาร COA, Specification, หรือเอกสารรับรองต่างๆ ทางเราต้องขอรบกวนลูกค้าให้ทางผู้ขายวัตถุดิบหรือสารสกัดเหล่านั้นติดต่อกับ เราอีกครั้ง เพื่อเราสามารถประสานงานเรื่องคุณภาพและคุณสมบัติอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อน รับผลิต

ทั้งนี้หากลูกค้าไม่มีเอกสารรับรอง ทางเราจะไม่รับตัววัตถุดิบหรือสารสกัดนั้นๆ มาผลิต แต่หากลูกค้ายืนยันต้องการผลิต เราจะนำวัตถุดิบของเรามาใช้ผลิตแทน

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

FAQ_img_07

การชำระเงิน

แบ่งชำระเป็น 2 งวด คือ

50% พร้อมใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง
อีก 50% ณ วันส่งสินค้า

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

FAQ_img_08_บริการด้านงานออกแบบครบวงจร

บริการออกแบบ

ทาง เรามีทีมงานออกแบบโดยเฉพาะทั้ง Graphic Designer และ Packaging Designer ซึ่งสามารถให้บริการออกแบบตั้งแต่ ตัววัสดุและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า โลโก้/ตราสินค้า/แบรนด์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น โบรชัวร์ โปสเตอร์ นามบัตร X-stand Roll-up ป้ายไวนิล เป็นต้น โดยเราจะทำปรู้ฟ (Proof) และแบบจำลอง (Mock up) ให้ทางลูกค้าก่อนการผลิตจริงทุกครั้ง ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกขอ  Artwork จากเราไปสั่งพิมพ์เองหรือจะใช้บริการพิมพ์จากเราโดยตรงเลยก็ได้

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

FAQ_img_09_การดำเนินงานด้านจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ

การทำสัญญาอื่นๆ

“ อาทิเช่น เคยจ้างโรงงานหนึ่งผลิตอาหารเสริมให้ แต่สุดท้ายโรงงานนั้น มีผลิตภัณฑ์คล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่เราจ้าง เพียงแต่มีการปรับสูตรต่างกันเล็กน้อย ”

ทางเรายินดีทำสัญญาร่วมกับลูกค้า โดยสามารถ….

1. ทำสัญญาความลับทางการค้า trade secret agreement
2. ทำสัญญาความลับทางเกี่ยวกับการให้บริการทั้งหมด Confidential Agreement
หรือ Non-Disclosure Agreement (NDA)
3. ทำสัญญาสูตรพิเศษเพียงหนึ่งเดียว Exclusive Agreement

   (นอก จากนี้ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นกับทางเราได้ เนื่องจากเรายังไม่เป็น OBM จึงไม่มีการผลิตที่มีการสร้างแบรนด์ของตัวเอง และนโยบายที่ชัดเจนในการให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ และไม่คล้ายกับในท้องตลาด)

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

FAQ_img_10

ช่องทางอื่นๆ

ทางเรามีลูกค้าที่มาใช้บริการจ้างผลิตอยู่จำนวนมาก มีทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ เจ้าของธุรกิจขนาดย่อมกระทั่งพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย เราสามารถเป็นคนกลางช่วยประสานงานเบื้องต้นหรือแนะนำระหว่างผู้ประกอบการที่ มีแบรนด์ของตัวเองกับลูกค้าที่กำลังสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไปค้าขาย ซึ่งเราก็มีบริการทางด้านที่ปรึกษาการตลาดให้หากลูกค้าต้องการ
ดังนั้นลูกค้าใหม่ที่ยังมีงบไม่มากแต่อยากเริ่มเข้ามาลงทุนในธุรกิจอาหารเสริมก็สามารถทำได้ โดยมุ่งเน้นที่เรื่องการทำตลาดและการขายก่อน และเมื่อพร้อมจึงค่อยเริ่มสู่การทำแบรนด์ของตัวเอง

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

iherb_laboratory_logo_for_FAQ_img

บริษัท ไอเฮิร์บ แล็บโบราโทรี่ จำกัด

2991/22 โครงการวิสุทธานี ซอยลาดพร้าว 101/3
ถนนลาดพร้าว   แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

Call : 02 370-3193 (office hours)
080-536-8888     (24 hours)

Email : admin@iherblab.co.th

!! แชทออนไลน์ตลอด 24 ชม. !!

Line Icon Add พูดคุยเกี่ยวกับการรับผลิตอาหารเสริมตลอด 24 ชั่วโมง
Click !!