ธุรกิจ กับผู้สูงอายุ แนวทางการทำการตลาดยุคใหม่ที่มาแรงแซงทางโค้ง
ธุรกิจ - ผู้สูงอายุ
ธุรกิจ - ผู้สูงอายุ

 

ธุรกิจ กับ ผู้สูงอายุ กลุ่มลูกค้าที่กำลังมาแรง

                 Aging Society หรือ สังคมผู้สูงอายุ ต้องขอบอกเลยว่า ไม่ใช่ตลาด ธุรกิจ ที่ควรมองข้ามเป็นอันขาด
เพราะถ้าลองดูเล่นๆแล้ว จำนวนประชากรผู้สูงอายุ จะมีจำนวนมากขึ้น และ จะมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีหลายๆอย่างที่เอื้ออำนวยที่ให้สังคมผู้สูงอายุมีเยอะขึ้น เช่น การแพทย์ที่ดียิ่งขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้คนมีอายุที่ยืนยามขึ้นเป็นจำนวนมาก

 

การตลาด ผู้สูงอายุ
ภาพประกอบบทความ : การตลาด กับ ผู้สูงอายุ

 

                    ผลสำรวจออกมาแล้วว่า กระแสสังคมผู้สูงอายุนั้น เริ่มมีมาแล้ว ประมาณ 7-8 ปี เห็นได้จะได้ แต่นักการตลาดหลายๆคน ยัง มองข้าม อยู่ เพราะยังไม่มั่นใจในการซื้อของผู้สูงอายุ และ สินค้าที่ผู้สูงอายุจะซื้อคืออะไร นั้นจึงเป็นปัจจัยหลายๆอย่าง ที่ทำให้นักการตลาดเริ่มนำกลับมาคิดแล้วว่า ควรจะทำยังไงกับกลุ่มผู้สูงอายุดี เพราะต่อไป สังคมผู้สูงอายุ จะมีเยอะขึ้น อายุจะเฉลียอยู่ที่ประมาณ 65 ปี ขึ้นไป สำหรับแนว โน้มของสังคมผู้สูงอายุในไทย นั้น มองว่า อีกประมาณ 15 ปีข้างหน้า คาดการณ์ได้ว่า จะมีประชากร อายุ 65 ปีขึ้นไปนั้น จะเริ่มเติบโตขึ้นถึง 2 เท่า ของประชากร อายุ 65 ปี ในปัจจุบัน นั้นจึงเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับการตลาดในอนาคตที่จะเกิดขึ้น คือ การตลาดสำหรับผู้สูงอายุนั้นเอง เพราะเมื่อสังคมเริ่มเปลี่ยนไป จำนวนประชากรที่มาขึ้น กลุ่มผู้บริโภคที่มีกลุ่มก้อนที่แตกต่างออกไปจากเดิม นักการตลาดเอง ที่จะต้องเริ่มปรับตัว มองหาสินค้า หรือบริการต่างๆ
ให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ คือ กลุ่มผู้สูงอายุ

 

รับผลิตอาหารเสริม ผู้สูงอายุ
ภาพประกอบบทความ : การตลาด กับ ผู้สูงอายุ

สำหรับกลุ่ม ธุรกิจ ที่เริ่มจับกลุ่มผู้สูงอายุ

                       ยังมีไม่มากนัก ถ้าหลักๆ ตอนนี้จะเป็นเพียง บริษัท ประกันชีวิต ที่จับกลุ่มเป้าหมายที่ชุดเจน คือ ผู้สูงอายุ ดังนั้น ยังเหลืออีกหลายๆกลุ่มสินค้า และบริการที่ยังไม่มีเกิดขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นจุดสำคัญ ของธุรกิจ และบริการสำหรับผู้สูงอายุ จากเดิมนักการตลาด จะจับกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่ม แมส และเริ่มมาเปลี่ยนเป็นจับกลุ่ม เซ็กเมนต์ ซึ่ง ณ ตอนนี้ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ต้องการสินค้าและบริการที่เฉพราะสิ่งที่ต้องการทำนั้นเห็นหรือยังว่า แนวโน้มทางการตลาด ทั้งสินค้าและบริการ เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก

 

                        แต่สำหรับกลุ่มตลาดผู้สูงอายุแล้วนั้น นักการตลาดบางคน ยังมองว่า เป็นตลาดที่ยังค่อนข้างเล็กอยู่ ถ้าเทียบกับตลาดกลุ่มวัยรุ่น และที่สำคัญคือ หลายๆสินค้าและบริการ ยังไม่แน่ใจในพฤติกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะนักการตลาด ยังเข้าใจกลุ่มนี้น้อยเกินไปนั้นเอง เพราะอะไรนั้นเหลอ ก็เพราะกลุ่มนี้ จะเป็น กลุ่มที่มีความรู้เยอะ มีเงินเยอะ เข้าถึงข้อมูลได้เยอะ และง่ายขึ้น จะเก็บข้อมูลเยอะ แต่จะไม่พูดเยอะ และ ตัดสินใจซื้อ หรือใช้บริการนาน จะต่างจากกลุ่มเด็กวัยรุ่น ที่สนใจ หรือ อยากได้อะไร ก็จะพูดจะบอกทันที ทำให้นักการตลาด แทบจะเดาใจกลุ่มผู้สูงอายุไม่ได้เลย ว่ากลุ่มนี้ต้องการอะไรกันแน่

 

อาหารเสริม นม ข้าว สำหรับผู้สูงอายุ
ภาพประกอบบทความ : การตลาด กับ ผู้สูงอายุ

 

                       แล้ว นักการตลาดละ จะต้องทำยังไงบ้าง แน่นอนว่า นักการตลาด จะต้องเริ่ม ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ ทั้งหมด สินค้าหรือบริการนั้นๆ จะต้องตอบโจทย์ของผู้สูงอายุให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมที่ใช้งานได้ง่ายขึ้น บริการที่สะดวกกับผู้สูงอายุ และ เข้าใจผู้สูงอายุจริงๆ ตัวหนังสือที่ใหญ่ และอ่านง่าย มีบริการจัดส่งถึงที่ หรือ จัดโปรโมชั่นสำหรับผู้สูงอายุ สินค้าที่ผู้สูงอายุชอบซื้อ และมีแนวโน้มที่ดีที่จะซื้อมากขึ้นหลักๆจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น นม ข้าว รังนก อาหารเสริม น้ำผลไม้ นั้นแปลว่า สินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่
จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพทั้งนั้น ดังนั้นแล้ว นักการตลาด จงอย่ามองข้ามกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ
รับผลิตอาหารเสริม ผู้สูงอายุ
ภาพประกอบบทความ : การตลาด กับ ผู้สูงอายุ