ธุรกิจรุ่ง - ร่วง ในประเทศไทย ปี 2018 แสดง 10 อันดับแนวโน้มทางธุรกิจที่น่าสนใจ
Business Rank Thailand-01

10 แนวโน้ม ธุรกิจรุ่ง – ร่วง ในประเทศไทย ปี 2018

ธุรกิจรุ่ง - ร่วง ในประเทศไทย ปี 2018

 

ข้อมูลแนวโน้ม ธุรกิจรุ่ง – ร่วง ในประเทศไทย ปี 2018 ที่แสดงถึงอันดับแนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ส่งผลจากอดีตมาถึงปัจจุบัน จากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  โดยการสำรวจความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้พบว่าธุรกิจด้านไอที ดูจะมีความจำเป็น และความต้องการมากขึ้นในปีนี้ ซึ่งต่างจากปีที่แล้วที่ยังไม่ได้ครองอันดับ 1 แสดงให้เห็นว่าประเทศกำลังพัฒนาไปตามกระแสโลก และเดินหน้าเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจที่ยังคงอันดับต้นๆ ก็ยังคงเป็น ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ และความงาม แสดงให้เห็นถึงการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องและยังคงความต้องการของตลาดอยู่เสมอ

 

ธุรกิจดาวรุ่งในประเทศไทย ปี 2018ธุรกิจดาวร่วง ในประเทศไทย ปี 2018

 

อันดับ ธุรกิจรุ่ง – ร่วง ในประเทศไทย ปี 2018

10 ธุรกิจดาวรุ่ง ในประเทศไทย10 ธุรกิจดาวร่วง ในประเทศไทย
#1 ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสาร และอุปกรณ์
#2 ธุรกิจให้บริการด้านความงาม และการแพทย์
#3 ธุรกิจอีคอมเมิร์ช
#4 ธุรกิจครีมทาผิว และเครื่องสำอาง
#5 ธุรกิจโลจิสติกส์ , การขนส่ง , ธุรกิจด้านผิโตรเลียม และพลาสติก
#6 ธุรกิจบริการทางด้านการเงิน , ธุรกิจโมเดิร์นเทรด , ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
#7 ธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และร้านขายยา
#8 ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจด้านการศึกษา
#9 ธุรกิจด้านความเชื่อ เช่น โหราศาสตร์ , ธุรกิจประกันภัย , ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
#10 ธุรกิจร้านเสริมสวย และธุรกิจก่อสร้าง
#1 ธุรกิจด้านหัตถกรรม ที่ขาดนวัตกรรม
#2 ธุรกิจด้านการทำเหมืองแร่
#3 ธุรกิจด้านสื่องสิ่งพิมพ์ นิตยสาร หนังสือเช่า
#4 ธุรกิจด้านการผลิต และจำหน่าย แผ่นซีดี/ดีวีดี
#5 ธุรกิจด้านการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน
#6 ธุรกิจเคเบิลทีวี
#7 ธุรกิจด้านการผลิตสิตค้าเกษตร ยาง ปาล์ม ข้าว
#8 ธุรกิจร้านขายมือถือ มือสอง
#9 ธุรกิจร้านค้าแบบดั่งเดิม
#10 ธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต

 

 

ผลการวิจัยดังกล่าวนี้เป็นสมมุติฐานเศรษฐกิจไทยในปี 2018 นอกจากนี้ยังคงมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ทั้งการส่งออก การลงทุน กำลังสั่งซื้อ ภาครัฐ ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐบาล ปัจจัยลบอื่นๆ ซึ่งยังคงมีผลบั่นทอนเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศได้

 

 

 

 

 

 

อ่านสาระความรู้อื่นๆเกี่ยวกับอาหารเสริม และธุรกิจได้ที่ บทความ

 

สอบถามเพิ่มเติม

Iine @ iHerb 150x150